Zakład Remontowo-Budowlany
Czaczyk Iwona

Docieplanie stropodachów wentylowanych

Instalacje wod-kan., gaz., c.o.

Usługi ogólnobudowlane

Zagospodarowanie terenów zielonych


Wykonywane jest głównie w zakresie wycinki drzew i krzewów na podstawie dostarczonego przez klienta zezwolenia, sadzenie drzew i krzewów nawiezienie warstwy czarnoziemu oraz siew traw, wykonawstwo i montaż ogrodzenia trawników.

Na zdjęciach widać prace związane z wycinką drzew wykonywane przez naszą firmę. Prace te są bardzo niebezpieczne w szczególności gdy wykonywane są w centrum miasta jak te na zdjęciu (ul. Powstańców Wielkopolskich 10 w Bydgoszczy dla PIW). Wyrębu tych drzew dokonano przy użyciu sprzętu specjalistycznego: dźwigu i podnośnika.

Drzewo przeznaczone do usunięcia przymocowane jest do dźwigu, który powoli opuszcza pień drzewa. W momencie opuszczania obiektu przyległe ulice są chwilowo zamknięte dla ruchu przez odpowiednio oznakowanych pracowników firmy. Następnie drzewo zostaje usunięte a teren dokładnie oczyszczony z pozostałości.

Parametry sprzętu oraz dokładny sposób wykonania wycinki jest dostosowany do obiektu i otoczenia w jakim będzie wykonywana usługa.

Z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz zagrożenie zniszczenia mienia prywatnego prace wykonywane są przy zastosowaniu wszelkich środków ostrożności. Nasza firma posiada w tym zakresie doświadczenia i stosuje sprawdzone rozwiązania.