Zakład Remontowo-Budowlany
Czaczyk Iwona

Docieplanie stropodachów wentylowanych

Instalacje wod-kan., gaz., c.o.

Usługi ogólnobudowlane

Docielpanie stropodachów metodą wdmuchiwania wełny

Czym jest stropodach?


Stropodach to przegroda z izolacją cieplną zamykająca budynek od góry oraz spełniająca jednocześnie funkcję stropu i dachu. Ze względu na rodzaj konstrukcji, układ warstw i wartości użytkowe rozróżniamy: stropodachy pełne (stosowane na dachach płaskich) i wentylowane.


Właściwości stropodachu wentylowanego


W stropodachach wentylowanych nad materiałem ocieplającym pozostawia się przestrzeń otwartą, która umożliwia swobodny przepływ powietrza. Najbardziej rozpowszechnionym typem dwudzielnego stropodachu wentylowanego jest poddasze nieużytkowe z nieprzełazową przestrzenią wentylowaną. W stropodachach wentylowanych powietrze - zabierając parę wodną - przepływa między ocieplonym stropem a dachem, na którym ułożone jest wodoszczelne pokrycie.


Zalety stropodachu wentylowanego


Temperatura powietrza w przestrzeni wentylowanej stropodachu jest zbliżona do temperatury na zewnątrz. Dzięki temu w zimie śnieg na dachu nie ulega nadtopieniu oraz nie przymarza do pokrycia, zaś w lecie nie tworzą się pęcherze pod papą (rys. A). Dodatkowo ruch powietrza powstający w wyniku parcia i ssania wiatru oraz różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku nie dopuszcza do powstawania zawilgoceń kondensacyjnych ze względu na ciągły i swobodny odpływ pary wodnej. Tym samym stosowanie ocieplenia stropodachu wentylowanego likwiduje źródło przemarzania i zapobiega powstaniu pleśni i grzybów. Ocieplony stropodach wentylowany stwarza więc bardzo dobre warunki cieplno-wilgotnościowe i charakteryzuje się długotrwałą i bezproblemową eksploatacją.


Na czym polega metoda wdmuchiwania wełny?


Wykonanie termomodernizacji - docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu wentylowanego - było do niedawna zadaniem trudnym i pracochłonnym. Obecnie docieplenie z wykorzystaniem dodatkowego materiału termoizolacyjnego jest dużo łatwiejsze, dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody, polegającej na "wdmuchiwaniu" granulatu wełny mineralnej metodą na sucho. Eliminuje to konieczność przekładania fragmentów pokrycia dachu i naruszenia jego konstrukcji, gdyż materiał izolacyjny bardzo szybko i łatwo jest usypywany w trudno dostępnych miejscach stropodachu.


Jak zapewnić właściwą wentylację stropodachu?


Aby stropodach należycie spełniał swoją funkcję, należy zadbać o odpowiednią ilość otworów wentylacyjnych. Zalecana łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić nie mniej niż 0,002 powierzchni dachu. W przypadku niewystarczającej wentylacji stropodachu należy zamontować na jego połaci odpowiednią liczbę dodatkowych wywietrzników. Szczegółowe zasady wentylacji stropodachów powinny być zgodne z "Katalogiem Stropodachów", opracowanym przez "BISTYP" (Warszawa, 1985 r.).


Jak dobrać grubość docieplenia?


Określenie grubości wymaganej warstwy docieplenia stropodachu wentylowanego zależy od oporu cieplnego poszczególnych warstw stropu umieszczonych nad ostatnią kondygnacją użytkową budynku, oporu istniejącej już warstwy izolacji oraz uwzględnienia mostków liniowych, np. ścianek ażurowych i obwodowych ścianek kolankowych dachu.


Jak zapewnić swobodne odprowadzenie pary wodnej z budynku?


Z tego względu należy każdorazowo indywidualnie dobierać grubość docieplenia. Ze względu na dobrą - porównywalną z powietrzem - paroprzepuszczalność wełny mineralnej w stropodachach wentylowanych o masywnym stropie nad pomieszczeniami mieszkalnymi nie ma potrzeby stosowania paroizolacji, gdyż stanowi ją już 3-centymetrowa warstwa betonu.


Dlaczego do ocieplenia stropodachu najlepiej wybrać zgranulowaną wełnę mineralną?


 • niezastąpiony w trudno dostępnych miejscach,
 • posiada dobre właściwości cieplne,
 • efektywny ekonomicznie, a prace związane z jego stosowaniem nie są uciążliwe dla mieszkańców budynku,
 • niepalny, co zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku,
 • lekki, trwały i nie osiada z upływem czasu - zachowuje parametry techniczne oraz cechy użytkowe podczas długoletniej eksploatacji,
 • nie wymaga konserwacji,
 • odporny na korozję biologiczną i chemiczną,
 • nie absorbuje wilgoci z otoczenia,
 • jest przyjazny dla środowiska - jego stosowanie zmniejsza straty ciepła i ogranicza emisję szkodliwych substancji odprowadzanych do atmosfery przez odbiorców energii przeznaczonej do ogrzewania,
 • posiada niski opór dyfuzyjny pozwalający na odprowadzenie pary wodnej z izolowanych pomieszczeń,
 • prace dociepleniowe stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej można prowadzić przez większą część roku.Informacja wraz ze zdjęciami została przygotowana na podstawie materiałów dostępnych na stronach firmy ROCKWOOL. Nasi pracownicy posiadają certyfikaty firmy ROCKWOOL potwierdzające wysoki standard prowadzonych przez nas prac dociepleniowych.